gimnastyka poranna: schronienie

Po raz kolejny Ewangelia o Zwiastowaniu. W IV niedzielę adwentu, gdy sporo spraw, wszystko nabiera tempa, jasne jest jedno – potrzeba się schronić. Archanioł Gabriel w dzisiejszej Ewangelii obiecuje Maryi: „moc Najwyższego okryje Cię cieniem”…

gimnastyka poranna: Samson

19 grudnia to opowiadania o dwóch zwiastowaniach. Jedno i drugie równie niemożliwe, jedno i drugie bardzo ważne. Zachariaszowi Gabriel zapowiada narodzenie syna – Jana Chrzciciela, jednego z ważnych bohaterów adwentu. A Annie z Księgi Sędziów zapowiada się narodzenie…

gimnastyka poranna: spokój

Kiedy dobrze ułożony plan się nagle burzy można wpaść w panikę. Można rzucić się w wir nieprzemyślanych decyzji. Można też wziąć oddech i dać Panu Bogu chwilę na wyjaśnienia. Z dzisiejszej Ewangelii (Mt 1,18-24) dowiadujemy…

gimnastyka poranna: cuda

Kiedy ta pierwsza część adwentu minęła? Dziś, u progu drugiej części tego czasu tęsknienia, warto dostrzec, że trochę tej tęsknoty już się zrealizowało. W dzisiejszej Ewangelii, czytamy, że uczniowie Jana przyszli do Jezusa z zadaniem: „«Jan Chrzciciel…