Photo by José Martín Ramírez Carrasco on Unsplash

gimnastyka poranna: codzienne sprawy

W pierwszy adwentowy wtorek inspirację podrzuca sam św. Andrzej – wszak to jego święto! I to inspiracja tak bardzo dająca nadzieję! W Ewangelii słyszymy dziś: „Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata…

gimnastyka poranna: budować

Pierwszy adwentowy poranek, pierwsze kierunki, pierwsze owoce nasłuchiwania. Piękne są adwentowe czytania, zachwycam się za każdym razem – nie inaczej jest (i pewnie nadal będzie) w tym roku. Już w tych pierwszych godzinach słychać wezwanie…

gimnastyka poranna: nasłuchuj

Oto jest, oto znów. Z garścią tęsknienia i nadziei wskakuję w kolejny adwent. W dzisiejszej Ewangelii (Łk 21, 25-28. 34-36) słyszymy: podnieście głowy, nabierzcie ducha, uważajcie na siebie, czuwajcie. To znaczy: nasłuchujcie. Bo o ile da się…

po trzykroć Miłość – notatki z Triduum (cz. 2)

Oto On – Miłość. Ten, który uczy, żeby się nie bać miłości. Który uczy, żeby miłości nie przegapić. I który daje wolność. Taki Jezus w Wielki Piątek. Jeśli wybieram drogę miłości – w budowaniu codziennych relacji z Drugim – to podejmuję ryzyko,…