gimnastyka poranna: z(a)bierz rodzinę

Na początek ostatniej adwentowej prostej zbiera się cała rodzina – i to wyznacza kierunek dzisiejszych ćwiczeń. W I czytaniu Jakub przywołuje swoich synów (por. Rdz 49,1), a dzisiejszy fragment Ewangelii – 17 pierwszych wersetów z Mateusza – to genealogia…

gimnastyka poranna: Jego drogi

Kończy się pierwsza część adwentu. U progu ostatniej adwentowej prostej, Słowo zostawia w sercu modlitwę, żeby się nie zgubić. W całej adwentowej pracy nad sobą można w pewnym momencie – nawet w dobrej intencji – trochę zboczyć z drogi,…