gimnastyka poranna: ciesz się

Otwartość na Pana Boga napełnia serce radością – przypomina o tym każdy kawałek dzisiejszych czytań.

Magnificat z dzisiejszej Ewangelii i pieśń Anny wyśpiewywana w psalmie responsoryjnym zachęcają do tego, by pośród codziennych adwentowych biegów cieszyć się Panem Bogiem, Jego dziełami w naszym życiu. Bo prosta to zależność – im bardziej się Nim cieszę, im mocniej się na Niego otwieram, tym więcej małych cudów codzienności dostrzegam. „Moje serce raduje się w Panu, dzięki Niemu moc moja wzrasta” (1Sm 2,1bc), bo „On okazał moc swego ramienia (…), głodnych nasycił dobrami” (Łk 1,51a.53a) – On przynosi mi kolejny dzień pełen nadziei, że On sam się zatroszczy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *