Photo by José Martín Ramírez Carrasco on Unsplash

gimnastyka poranna: codzienne sprawy

W pierwszy adwentowy wtorek inspirację podrzuca sam św. Andrzej – wszak to jego święto! I to inspiracja tak bardzo dająca nadzieję! W Ewangelii słyszymy dziś: „Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata…

gimnastyka poranna: budować

Pierwszy adwentowy poranek, pierwsze kierunki, pierwsze owoce nasłuchiwania. Piękne są adwentowe czytania, zachwycam się za każdym razem – nie inaczej jest (i pewnie nadal będzie) w tym roku. Już w tych pierwszych godzinach słychać wezwanie…

gimnastyka poranna: nasłuchuj

Oto jest, oto znów. Z garścią tęsknienia i nadziei wskakuję w kolejny adwent. W dzisiejszej Ewangelii (Łk 21, 25-28. 34-36) słyszymy: podnieście głowy, nabierzcie ducha, uważajcie na siebie, czuwajcie. To znaczy: nasłuchujcie. Bo o ile da się…

gimnastyka poranna: tata

Obietnice się wypełniają. Adwent znów minął tak szybko, pięknie i intensywnie. I czytanie zapewnia: „wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem. Przede Mną…

gimnastyka poranna: sąsiedzi

Rodzi się Jan Chrzciciel, schodzą się bliscy. By się cieszyć razem z Elżbietą. „Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem” (Łk 1,58). Może ten adwent nie wyszedł…